Support:

Hvis du har deltaget i et af mine kurser kan du / I få support  

på brug af UdviklingsProgrammet eller på KlasseUdviklingsProgrammet.

Hvis du / I sender mig en mail  på jansoelberg@gmail.com

med  beskrivelse af forløbet og med problemstillingen

du / I ønsker feed-back på, svarer jeg tilbage.