Links til andre hjemmesider og god litteratur.

(Nogle links vil stå flere steder) 

Relateret til UdviklingsProgrammet:

Der generelt under- og udbygger denne metode:

Dorte Damm & Per Hove Thomsen:  ”Om børn og unge med ADHD”

Irene H. Oestrich & Frank Johansen: ”Kognitiv coaching”(si.71)

www.kidsskills.org  Ben Furman:  ”Børn kan”

Michael L. Bloomquist: ”Styrk dit urolige barn”

Ross W. Greene: ”Det Eksplosive Barn” og ”Fortabt i skolen"

http://www.samarbejdsbaseretproblemlosning.dk/

 

Relateret til Hjælp til skolebørn:

Til I. Formindske konflikter:

 www.hvasko.dk  Rigtig god hjemmeside med værktøj og vejledninger

 www.lp-modellen.dk   

UdviklingsProgrammet kan, ifølge brugeres respons, meget fint bruges som et tiltag i LP - modellen. 

Og LP - modellens systemiske analyse af opretholdende faktorer kan benyttes i UdviklingsProgrammet

i teamets analyse og planlægning af støttende aktiviteter.

Thomas Nordahl: "Eleven som aktør" Specielt side 125-156

Thomas Nordahl, m.fl.: "Adfærdsproblemer hos børn og unge"

 

Til II: Faglig støtte:

Carsten Elbro: "Læsevanskeligheder"

 www.dvo.dk  Dansk videnscenter for ordblindhed

Bo Sundblad m.fl.:  "Læseudvikling Bogen om ny lus."

Matematikvanskeligheder:

 www.dyskalkyli.nu   B Adler: "Kognitiv træning i matematik" 

 

Til III: Udvikling af elevens sociale færdigheder med AKT-lærer:

Irene H. Oestrich: ”Træning af sociale færdigheder” (1986)

Cesel: ”TRIN FOR TRIN" nu fra Special Pædagogisk Forlag:

http://www.spf-herning.dk/product/trin-for-trin-1-komplet-3274/

 

Callesen m.fl.: ”KAT-kassen” http://www.cat-kit.com/?lan=dk&area=catbox&page=catbox

(Her kan også downloades materialer frit)

Paul Stallard: ”Gode tanker - gode følelser”

Mario Di Pietro: ”Sindets magt”

Irene H. Oestrich: ”Selvværd og nye færdigheder”  

Samarbejdsbaseret problemløsning: 

http://www.samarbejdsbaseretproblemlosning.dk/

Ross W. Greene: ”Det Eksplosive Barn”, www.forlaget-pressto.dk

Ross W. Greene: ”Fortabt i skolen", www.forlaget-pressto.dk/

www.livesinthebalance.org - Ross Greenes hjemmeside

www.lostatschool.org   www.ccps.info  

 

Til IV: Forbedring af klassemiljøet:

Dag Björndell:  ”Behandling af mobning og vold i skolen”

www.sammenmodmobning.dk

DCUM: ”Er du med mod mobning?”

Det kriminalpræventive råd: "Grib konflikten"

Social stories:

Jes Løbner: "Den sociale historie"

Carol Gray: "The new social story book"

Berit Hertz og Frank Iversen (red): "Anerkendelse i børnehøjde" specielt si.23-71

Michael White og Alice Morgan: "Narrativ terapi med børn og deres familier."

www.lp-modellen.dk   

Thomas Nordahl: "Eleven som aktør" Specielt side 125-156

Thomas Nordahl m.fl.: "Adfærdsproblemer hos børn og unge"

Helle Høiby m.fl.:  ”Klassemødet - grundlag for trivsel"

Classroom-management

Bodil Bang-Larsen m.fl.: ”Classroom-management”

Barbara Reider: "God atmosfære i klassen"

Barbara Reider: Video: "CLASSROOMS.CALM"   DANMARKS PÆDAGOGISKE BIBLIOTEK.

Denne video er virkelig god. Man kan næsten umiddelbart gå i gang med Classroom-management efterfølgende. Kan også bruges til f.eks. forældremøde. Kan efter min mening rigtig fint kombineres med mit program: Hjælp til skoleklasser.

Bill Rogers: ”Classroom Behaviour, en praktisk guide”

Vagn Strandgaard: ”Legiaden 1 og 2”

Pausewang: ”111 pædagogiske gruppelege”

Ortmann m.fl.: ”Jo bedre vi er sammen”

 

 
Til V: Forældreopbakning, forældresamarbejde og forældreudvikling:

Michael L. Bloomquist: ”Styrk dit urolige barn”

Bent Hougaard: ”Pisken eller guleroden?” (Småbørn)

 2 rigtig gode Links om Marlborough-metoden og familieklasser i Danmark:

Familieklasser i Helsingør: 

http://www.familiecenter.helsingor.dk/upload/familiecenter/familieklasser%20s%C3%B8ndag%20(2).doc

Familieklasser i Gladsaxe, Hillerød og Helsingør: 

Jeg viste Brenda Mchugh fra Marlborough Family Service mit udviklingsprogram for nogle år siden, for at få hendes vurdering. Hun fortalte, at principperne i UdviklingsProgrammet er i god overensstemmelse med Marlborough-metoden. UdviklingsProgrammet bruges da også i forskellige tillempede former i såvel familieklasser som på  heldagsskoler.

 

Til VI:  Psykologisk udredning:

Anegen Trillingsgaard m.fl.: "Børn der er anderledes: Hjernens betydning for barnets udvikling".

Dorte Damm & Per Hove Thomsen:  ”Om børn og unge med ADHD”

 www.adhd.dk  ADHD foreningen

 www.nld-gruppen.dk NLD foreningen

www.aspergerforeningen.dk  Aspergerforeningen

og  www.aspergerdk.org

www.ocd-foreningen.dk   OCD foreningen

 

Til VII:  Psykolog samtaler:

www.sakt.dk

 

Relateret til Hjælp til skoleklasser:

http://people.ucsc.edu/~tharp/   Professor Roland Tharp

I mit tidligere arbejde som Konsulent i Grønlands hjemmestyre havde jeg den glæde, at være med til, at udvikle en ny undervisningspraksis der bygger på solid forskningsbaseret praksis. Du kan læse mere om det her og finde spændende værktøj:

7 Standarder for optimal undervisning:

http://crede.berkeley.edu/   CREDE i USA

http://www.crede.gl/index.php?id=11&L=2  CREDE i Grønland

Her kan du finde rigtig gode artikler om optimering af undervisning, herunder om optimal tilrettelæggelse af værkstedsundervisning.

CREDE´s 7 standarder for optimal undervisning

 

Classroom-management:

Bodil Bang-Larsen m.fl.: ”Classroom-management”

Barbara Reider: "God atmosfære i klassen"

Barbara Reider: Videoen "CLASSROOMS.CALM" DANMARKS PÆDAGOGISKE BIBLIOTEK.

Denne video er virkelig god. Man kan næsten umiddelbart gå i gang med Classroom-management efterfølgende. Kan også bruges til f.eks. forældremøde. Kan efter min mening rigtig fint kombineres med mit program: Hjælp til skoleklasser.

Andre:

Bill Rogers: ”Classroom Behaviour, en praktisk guide”

http://www.klasserumsledelse.dk

http://www.alenkaer.dk

Helle Høiby m.fl.:  ”Klassemødet - grundlag for trivsel"

http://www.klassetrivsel.dk/

Spencer Kagan & Jette Stenlev:
"Cooperative Learning - undervisning med samarbejdsstrukturer"

http://www.cooperativelearning.dk  http://www.fmb.dk/cl/index.html