Hjælp til skolebørn

Oversigt over muligheder for at hjælpe skolebørn.

Her har jeg indsamlet oversigt og links over mulige støttende tiltag til at hjælpe elever med sociale vanskeligheder.

Tiltagene kan bruges i forbindelse med UdviklingsProgrammet for at forstærke graden af succes.

Tiltagene kan bruges i forlængelse af UdviklingsProgrammet.

Tiltagene kan bruges i stedet for UdviklingsProgrammet.

Du kan læse mere om tiltagene - ved at klikke på "knapperne" til venstre.

Nyt er et afsnit om inklusion med et helt nyt spændende og effektivt værktøj til inkluderende undervisning.

p.s. Når du møder en blå prik, kommer du hen til et relevant link, hvis du klikker på den.

Har du forslag til støttende tiltag eller gode links, du synes jeg mangler, hører jeg gerne fra dig.

Note:

Generelt vil jeg anbefale, at man altid starter med UdviklingsProgrammets første faser:

1. Lærerne / pæd. udarbejder i fællesskab konkrete sociale læringsmål for eleven. Og udvikler en plan for hvilke støttende tiltag der skal søges iværksat.

2. Eleven laver en tegning til hver af læringsmålene. (Med ældre elever kan man i stedet gennemdrøfte og tilrette hvert læringsmål.)

3. Lærerne / pæd. mødes med hjemmet hvor elevens sociale læringsmål og planen præsenteres og tilrettes. Og hvor hjemmets støtte aftales.

I planen for støtten til eleven kan man så undlade UdviklingsProgrammets fase 3 og 4: Løbende evaluering efter hver lektion og efter hver uge mm.

Det kan jo så være, at man i stedet fokuserer på at udvikle elevens sociale færdigheder eller forbedre klassemiljøet generelt. 

 

Hvorfor det er godt at starte med at gennemføre hele UdviklingsProgrammet:

Det rigtig gode - ved at gennemføre den løbende evaluering og registrering med eleven, efter hver lektion (frikvarter) og efter hver uge - er udover at det i sig selv har en god positiv effekt:

At man får en meget konkret oversigt over hvordan og hvornår det går galt for eleven.

F.eks. ses det nogle gange, at det er senere på dagen at det går galt eller altid i de store frikvarterer eller kun ved nogle lærere eller i mere ustrukturerede fag som idræt.

Dermed bliver det også hurtigt muligt, at spotte bestemte timer / situationer hvor man kan sætte en forgribende indsats ind.

Og måske kan man hurtigt tydeligt identificere evt. opretholdende / vedligeholdende faktorer i læringsmiljøet.

Således bliver UdviklingsProgrammet sideløbende en undersøgelse og dokumentation af elevens vanskeligheder i sammenhæng med læringsmiljøet.

Man får derfor gennem anvendelsen af det daglige registreringsskema ret hurtigt mere præcis viden om hvilke støttende tiltag der er brug for, eksempelvis:

- at en lærer skal anvende den samme pædagogik som virker for de andre lærere eller have en ekstra hånd i nogle situationer.

- at eleven skal udvikle bestemte sociale færdigheder.

- at eleven i en periode skal undlade bestemte situationer, mens der trænes i mestring af disse.

Men vil man være sikker på succes, så må man hurtigt sætte ind med de nødvendige støttende tiltag, der afdækkes af UdviklingsProgrammet.

Den løbende evaluering og registrering af elevens adfærd, time for time, kan jo så også "måle" og dokumentere effekten af de støttende tiltag.