Et nyt læringskoncept:

Det Inkluderende Klasseværelse

                                      

Klik her for artikler og indslag i Tv-kanaler om Det Inkluderende Klasseværelse:

Den læringszone opdelte undervisning medfører et udviklende læringsmiljø for alle klassens elever

samt mulighed for at inkludere elever med forskellige undervisningsbehov.

Det traditionelle klasseværelse indeholder højst 3 læringszoner. *
Det Inkluderende Klasseværelse indeholder op til 8 forskellige læringszoner.

Baggrund: 
Ud fra ønsket om inklusion af så mange elever som muligt i normalklassen har jeg undersøgt, hvad der skal til for at tilgodese de fleste elevers boglige undervisningsbehov inde i klasseværelset og er nået frem til at:
Det inkluderende klasseværelse kræver:
             - at der kan gennemføres intensiv undervisning i klassen
             - at letafledelige elever kan få den nødvendige ro
             - at klasseværelset tilgodeser elevernes forskellige læringsstil og undervisningsbehov.
Det traditionelle klasseværelse indeholder højst 3 læringszoner*:
Den 1.læringszone: Læreren underviser og er i dialog med alle eleverne.
Den 2.læringszone: Eleven fordyber sig ved sin plads - evt. støttet af sin makker eller af læreren.
Den 3.læringszone: Gruppearbejde.
Det Inkluderende Klasseværelse indeholder op til 8 forskellige læringszoner.
Ud fra viden om hvordan skoleelever lærer bedst har jeg i samarbejde med Thorsø A/S udviklet et helt nyt læringskoncept med tilhørende skolemøbler. 5 nye læringszoner giver alle eleverne mulighed for at modtage intensiv undervisning i deres nærmeste udviklingszone samt at arbejde i læringszoner der tilgodeser elevens læringsstil. Samtidig med at der er arbejdsro og forudsigelighed i klassen.
 

Den læringszone opdelte undervisning rækker ud mod og skaber grundlaget for fremtidens undervisning.

De nye læringszoner er bare begyndelsen på et nyt læringskoncept: Den læringszone opdelte undervisning, hvor nye typer af læringszoner og forskellige måder at arbejde i disse - vil opstå.
Selve grundideen med Det Inkluderende Klasseværelse er, at det er fleksibelt og indrettes efter hvilken elevgruppe man har i klassen samt efter hvad man arbejder med. (Årets gang - pædagogiske temaer og forløb) De nye læringszoner kan faktisk omstilles - til utallige kombinationer - på få minutter.

Videre til:

Det Inkluderende Klasseværelse

Alle de nye skolemøbler kan fås hos Thorsø A/S:

www.thorsoeas.dk

mail: info@thorsoeas.dk    tlf: 86 96 60 75

 

* Læringszone er et nyt begreb**, som jeg karakteriserer som en bestemt type af læringsaktivitet der foregår i dette område. Jeg ser begrebet som tæt forbundet med Vygotskys begreb: Den nærmeste udviklingszone. Idet at eleven gennem at arbejde i de 7 læringszoner - i elevens aktuelle eller nærmeste udviklingszone - får mulighed for at lære optimalt i klasseværelset.
** Læringszone er et begreb, som jeg har opfundet / defineret i forbindelse med min undersøgelse / afdækning af læringsformer i klasseværelset, eksisterende og ønskværdige i forhold til inklusion. (Offentliggjort 1. gang d.10.4.2013)