Værktøj til at hjælpe skolebørn og udvikle et inkluderende fremtidsorienteret klasse- og læringsmiljø

Velkommen til denne hjemmeside hvor du kan hente inspiration, se film og downloade værktøj, som jeg har udviklet som psykolog i folkeskolen i samarbejde med lærere, pædagoger, forældre og børn.

Du kan hente UdviklingsProgrammet, der er et værktøj, jeg har udviklet til at hjælpe skoleelever, som har en negativ social adfærd.

Du kan hente inspiration og viden i en oversigt over Hjælp til skolebørn med links.

Du kan hente KlasseUdviklingsProgrammet, der er et værktøj, jeg har udviklet til at forbedre skoleklassers / skolers trivsel og læringsmiljø. Her er også film og artikler.

Det Inkluderende Klasseværelse er et helt nyt læringskoncept, der giver mulighed for vellykket inklusion og skaber et spændende fremtidsorienteret læringsmiljø, der tilgodeser alle elevernes læringsstil. Alle de tilhørende 5 nye læringszoner kan bestilles ved skolemøbelfirma. Nu også omfattende Det Udviklende Fællesrum der støtter omsætning af Skolereformen til praksis!

                                                      The Inclusive Classroom