Forbedring af skoleklassers trivsel og læringsmiljø

KlasseUdviklingsProgrammet

Tekstboks: KlasseUdviklingsProgrammet
Classroom-management på dansk facon
Eller hvordan man forvandler en vanskelig klasse 
til en velfungerende klasse på kort tid.
Udviklet af cand.pæd.psyk. Jan Soelberg sammen med elever og lærere
på baggrund af direkte inspiration af 
professor Roland Tharp fra University of California.

En vidunderlig metode
–        til ud fra eksisterende konflikter og klager over hinanden –
- samt ud fra elevernes og lærernes ønsker til samvær og læring -
at skabe et udviklende, inkluderende og respektfyldt læringsmiljø.

Præsentation af en metode der kan hjælpe skoleklasser til at skabe et udviklende, inkluderende og respektfyldt læringsmiljø.

Metoden kan bruges såvel forebyggende til at skabe et godt læringsmiljø også i hele indskolingen og mellemtrinnet m.m., som til at hjælpe skoleklasser der mistrives.

Der kan samtidig arbejdes med at støtte hver enkelt elev i at lære at overholde klassens regler.

Du kan læse om brugen af KlasseUdviklingsProgrammet  - ved at klikke på "knapperne"  til venstre.

Du kan også se film om brugen af KlasseUdviklingsProgrammet - klik på kameraet 

Det centrale værktøj:  Vejledning: Forbedring af skoleklassers trivsel kan sammen med en række supplerende materialer downloades i:  Download værktøj & vejledninger.

Du kan læse artikler fra "Folkeskolen" om KlasseUdviklingsProgrammet ved at klikke på PRESSEN.