Download Center.    
Her kan du frit downloade vejledninger og supplerende materialer - som Wordfiler  *
 UdviklingsProgrammet:  
   Til skolebørn:  
  Vejledning: Hjælp til skoleelever med negativ social adfærd
   Supplerende materialer:  
         Udvikling af Læringsmål
         Dagsskema med 6 lektioner
         Dagsskema med 8 lektioner
         Vejledning til evaluerende lærer/pædagog
         Belønningsliste 1 og 2
         Informationspjece til skole og hjem
Mere sjældent brugt:          Langtids-evalueringskema
  Udviklingsprogrammet brugt på hele klasser - Eksempel
   Til Unge:  
  MANUAL: Hjælp til Unge med sociale vanskeligheder
   Til børnehavebørn:  
       Børnehave - Udvikling af Læringsmål
       Børnehave - Dagsskema med 1 Læringsmål
       Børnehave - Dagsskema med 2 Læringsmål
       Børnehave - Dagsskema med 3 Læringsmål
   Til hjemmet:  
       I hjemmet - Udvikling af Læringsmål
 
 Hjælp til skoleklasser:  
   Bh.kl. - 6.klasse:
  Vejledning: Forbedring af skoleklassers trivsel
   Supplerende materialer:  
      1: Beskrivelse af klassens problemer
      2: Plan for og evaluering af klassemiljøet
      3: Lærerens og klassens evaluering af klassemiljøet
      4: De 3 smileys
      5: Lærerens og elevens evaluering af eleven
      6: Indhold til Personlig logbog
      Forskellige navne til de 3 smileys
   7. - 10.klasse:
      Kvik guide  Til at få det bedre sammen i klassen
   
 Det Inkluderende Klasseværelse:
     Brochure om U-bordet
   

             *    Og frit bruge og kopiere hvis du fastholder layout og henvisning

 Andre tips:  
  Vigtige faglige færdigheder
  Evaluering af hinanden i gruppearbejdet
  Evaluering af gruppearbejdet
  Rød tid, gul tid, grøn tid
  Trafiklys
  Den professionelle lærer
  U-bord i klassen
  Værkstedsundervisning med U-bord