Jan Soelberg, cand.pæd.psyk., aut. psykolog, ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Hjørring Kommune.

 

Kort om mig selv:

Jeg har arbejdet som skolepsykolog i henholdsvis Grønland og Danmark siden 1990. Herudover har jeg været konsulent for Grønlands Hjemmestyre og herunder koordineret et 5-årligt landsdækkende sprog- og læseprojekt i den grønlandske folkeskole.

 

Baggrunden for UdviklingsProgrammet:

Jeg har arbejdet med at udvikle programmet siden 2000.

Arbejdet har taget fart fordi lærere og pædagoger har oplevet succes med at anvende UdviklingsProgrammet samtidig med, at mange lærere og pædagoger efterspørger konkret værktøj til at hjælpe børn i skole og børnehave, som har adfærdsvanskeligheder.

 

Inspirationskilder:

Jeg er specielt blevet inspireret af undervisning af og personlig dialog med:

Professor Roland Tharp, University of California, Berkeley, USA.

(Evaluering af opstillede værdier og regler som udviklende værktøj i grupper.)

Psykolog Irene Irene Oestrich om kognitiv psykologi og terapi samt især

Psykolog Dorte Damm om adfærdsterapi og kognitiv terapi med børn med ADHD.

 

Baggrunden for KlasseUdviklingsProgrammet:

Jeg har arbejdet med, at udvikle metoden til at hjælpe skoleklasser der ikke fungerer godt, siden 2005.

Jeg synes, at metoden både indebærer udvikling af en stram ledelse af klassen gennem klare fælles regler og værdier, samtidig med at eleverne ansvarliggøres og udvikles på en demokratisk vis - der bygger på dansk skolekultur, når den er bedst.