Til lærere, pædagoger og skoleledere i Grønland

Velkommen til denne hjemmeside hvor du kan hente inspiration, se film og downloade værktøj, som jeg har udviklet som psykolog i folkeskolen i samarbejde med lærere, pædagoger, forældre og børn.

Du kan hente UdviklingsProgrammet, der er et værktøj, jeg har udviklet til at hjælpe skoleelever, som har en uhensigtsmæssig social adfærd. Det kan være at eleven ikke vil rette sig efter læreren, har konflikter med de andre elever, ikke kan koncentrere sig i timerne, ikke er motiveret for at lære, forsømmer meget eller har andre sociale problemer.

Vejledningerne til UdviklingsProgrammet er på dansk, men her kan du hente de 2 grundlæggende værktøjer på grønlandsk. + 3 værktøjer til børnehaven. Herudover er der overvejelser om anvendelse af UdviklingsProgrammet i Grønland: *

Grønlandske lærere og pædagoger evaluerer, at UdviklingsProgrammets løbende evaluering af  elevens faglige og sociale læringsmål passer rigtig godt sammen med arbejdet med faglige læringsmål og handleplaner for eleverne. 

Helt nyt: Iliuusissatut pilersaarut, værktøj til handleplan i 7.-9.specialklasser samt kost- og efterskoler, udviklet sammen med Ado Lyngep Atuarfia der meget mere medinddrager og medansvarliggør eleven. Bygger på evaluering af synlige sociale, personlige og faglige læringsmål for eleven.                                   Læs mere her:

UdviklingsProgrammet i Grønland & Iliuusissatut pilersaarut
 

Du kan hente KlasseUdviklingsProgrammet, et værktøj der dokumenteret forbedrer både den enkelte elevs og hele klassens trivsel og læringsmiljø. (Bygger på Professor Roland Tharp, CREDE)

Her er overvejelser om anvendelse af KlasseUdviklingsProgrammet i Grønland, herunder om sammenhængen med Effektiv Pædagogik samt om udvikling af sociale og faglige læringsmål for den enkelte elev og for klassen som helhed.

Læs mere her:
KlasseUdviklingsProgrammet i Grønland
 

Afhold et kursus på jeres skole i UdviklingsProgrammet og i KlasseUdviklingsProgrammet !

En grønlandsk lærer har givet følgende evaluering efter deltagelse i et af mine kurser i Grønland: "Jeg har i det lange løb som lærer haft brug for sådan en metode til min undervisning. Det er virkelig noget der har fået mig til at glæde mig til min fremtidige undervisning."

Se kursusindhold her:
Kursus i Grønland med Jan Soelberg
 

* Ud fra mine erfaringer som skolepsykolog i Nordvestgrønland fra 1990-93, som konsulent for folkeskolen og specialundervisning i Grønlands Hjemmestyre fra 1997-2000 og som ekstern konsulent for landsdækkende læseprojekt i Inerisaavik fra 2000-2006.