FILM-center 
 Film om KlasseUdviklingsProgrammet:
Denne film demonstrerer KlasseUdviklings Programmet  på 6 min. KlasseUdviklingsProgrammet vist af 2.a
  Hvad 0.a skal lære Tip: Hvis du vil se en film - så filmen fylder hele skærmen - så klik nederst til højre for filmen - på knappen med de 4 pile:
I disse 3 små film fortæller eleverne om - hvad de skal lære - for at få en god klasse Hvad 2.b skal lære

  Hvad 5.a skal lære Pause og genstart med mellemrums-tasten. Spol med Pil th. og tv.
I denne film fortæller 3 piger fra 8.c om - hvad de lærte gennem anvendelse af KlasseUdviklingsProgrammet Hvad 8.c lærte  

I disse film evaluerer en børnehaveklasseleder og 3 lærere på anvendelsen af KlasseUdviklings Programmet i deres klasser

Bh.kl.leder evaluerer 2 forløb i 0.kl
Lærer evaluerer forløb i 2.a
Lærer evaluerer forløb i 5.kl
Lærer evaluerer 3 forløb i 5.- 6.kl
Hele den ugentlige evaluering vist af 4.a
I disse 3 film følger vi tæt hvordan 4.a fik et rigtig godt klasse- og læringsmiljø 3 elever evaluerer forløb i 4.a
Lærer evaluerer forløb i 4.a